Breaking News
Home > ЗЕЛЕНИ ВРЪЗКИ > Идея Вита – фондация // www.idea-vita.com

Идея Вита – фондация // www.idea-vita.com

„ИДЕЯ ВИТА” Е:

  • ОБЕЩАНИЕ – пред себе си и пред Бог
  • СПАСЕНИЕ – откриване на Пътя
  • БЛАГОДАРНОСТ – към хора със светли души
  • МЕЧТА – голяма и смела, и много естествена
  • ЛЮБОВ – чиста и творяща живот

„ИДЕЯ ВИТА” е нашата идея за живот. Прегръщаме мисълта, че „на света има само два типа хора – тези, които те обичат и тези, които още не го знаят”.
Всички носим Божествена Любов в сърцата си, но някои още не го знаят. Следователно всички ние подсъзнателно /тайно/ се обичаме. Време е да го разберем и да го покажем.

Цели на Фондация „Идея Вита”
Насърчаване на личностното и духовно израстване и обединение на хората, в съответствие с новия духовен потенциал и най-добрите човешки постижения във всички области на живота и за благото на всички хора.

Дейност на Фондация „Идея Вита”
С дохода от имуществото си и предоставените й средства фондацията ще извършва следните дейности:

1. Участва в разработване и изпълнение на регионални, национални и международни програми и проекти, насочени към възраждане на духовността, културата, науката, социалното съзнание на обществото.
2. Организиране и провеждане на семинари, обучения, кръгли маси и дискусионни форуми.
3. Изготвяне, издаване и разпространение на информационни материали и литература;
4. Развива библиотечна дейност, организира и провежда изложби и продажби на произведения на изкуството, книги и други предмети с висока художествена и духовна стойност, в съответствие с целите на фондацията;
5. Организира доброволчески инициативи, поддържа доброволчески мрежи и реализира проекти с участието на доброволци, в съответствие с целите на фондацията;
6. Организира дейности и проекти, насочени към развитието и възпитанието на деца и младежи;
7. Организира дейности и проекти, свързани с опазване и възстановяване на човешкото здраве и здравословния начин на живот.

Редът за осъществяване на дейността, подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се уреждат с вътрешните правила на фондацията.

ZA-08_201425

Check Also

Веге Мами

Веге Мами е група, предназначена за всички настоящи и бъдещи майки, вегани или вегетарианци, желаещи …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *