Breaking News
Home > ВЕГЕТАРИАНСТВОТО > GO GREEN > Коалиция ДЕСНИТЕ отговори първа на въпросите на БВО към основните политически сили в България

Коалиция ДЕСНИТЕ отговори първа на въпросите на БВО към основните политически сили в България

За БВО отговориха:
д-р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ, Председател на Коалиция ДЕСНИТЕ
ЖАКЛИН ТОЛЕВА, член на Националния съвет на Коалиция ДЕСНИТЕ

Включвате ли някакви програми за повишаване на хранителната култура на българина като здравна превенция?
Илко Семерджиев:
Да, определено – в нашата предизборна програма, в раздел Здравеопазване, част Обществено здравеопазване сме предвидили мерки за промоция на здравето, които ще финансираме чрез създаване на програми за здравно образование и на публични информационни центрове за промоциране на здравословен начин на живот. Аз самият не консумирам месо и от личен опит познавам добрите резултати за здравето, работоспособността и самочувствието, които произтичат от този начин на хранене, така че съм убеден привърженик на темата “хранителна култура”.

Бихте ли подкрепили включване на опция за вегетариански избор на меню в детски градини, болници, училища… и всички заведения, финансирани от държавния и общински бюджет?
Илко Семерджиев:
Да, смятам, че това е възможно и в други заведения, освен в болниците.
Жаклин Толева: Практиките в повечето от напредналите европейски страни ясно сочат, че ние изоставаме по отношение не само на превенциите за здравето чрез информационни кампании за правилно и пълноценно хранене, но и че имаме сериозен дефицит в правното регулиране на един толкова основен въпрос като предпоставки за избор на храна. Да, българското законодателство не позволява децата вегетарианци да избират безмесно меню в държавните детски градини, нито е позволено родителите да им внасят отвън такава храна. Това е правен проблем, който наистина е нужно да се преразгледа, защото засяга основен човешки избор. Лично съм изследвала практиките в други европейски страни и единствено за Франция имам сведения, че съществува подобен проблем. Но в Германия например за по-малко от седмица се съставя и въвежда отделно меню, когато родителите подадат заявка. В Швеция една от парламентарно представените им партии дори залага в настоящата си предизборна кампания 20%-но редуциране на месопроизводството в страната, като част от мерките за опазване на околната среда, защото се знае, че месната индустрия е един от най-сериозните замърсители и потребители на природни ресурси. Така че намирам поставения въпрос за много уместен и смятам, че имаме налице правен проблем, над който е нужно да се работи.

Имате ли вегетарианци, еколози и природозащитници в ръководните си органи (включително из страната)?
Илко
Семерджиев: Имаме вегетарианци, пчелари, природозащитници и еколози. Няма да споменавам имена, защото не съм искал разрешение от хората, но в нашата коалиция имаме уважение и обич към природата и респект към етиката, включително към планетата ни –  Земята.
Жаклин Толева: Да, имаме – дори и в гражданската квота на Коалициятa ни.

Какви мерки бихте предприели за поощряване на българските производители на растителни храни в малки стопанства – земеделци, градинари, билкари, пчелари или отглеждащи по-малко продуктивни, но извънредно полезни сортове храни като лимец и др.? Предвиждате ли методи за намаляване на себестойността на производството им респективно?
Жаклин Толева
: Програмата ни не е специално ориентирана за мерки в тази сфера, но винаги може да се започне да се работи – дори да е с малки стъпки. Сферата е важна за много хора, защото засяга както качеството на храната, така и цената й, а храненето е в основата на ежедневното съществуване и здраве. Затова сме отворени за конкретни идеи, мерки, предложения. В същото време, това е бизнес като всеки друг, а нашата икономическа програма е насочена точно в подкрепа на малкия и среден бизнес.

Предвиждате ли подпомагане и на био-производителите, за да може да се понижат цените и в тази област?
Жаклин Толева:
Бихме работили за създаване на национални програми за обучение в практиките, които са прилагани в не толкова далечното минало – преди да навлязат химическите средства за борба с вредители и за повишаване на добивите. Има холистични методи за защита на посевите и за естествено наторяване, както и доказано взаимополезни комбинации от видове култури. Една от основните причини за високите цени на био-производството не са сертификатите, гарантиращи био-произход, а по-ниските добиви и по-високите загуби. Важна е сигурността в това отношение, както и безвредността, и считаме, че има какво да се направи.

Предвиждате ли развитие и стимулиране по някакъв начин (чрез субсидии, фондове, облекчаване от данъци, информационни кампании и т.н.) на органичното земеделие?  Тоест на стопанствата, които не са сертифицирани като био-производители, но не ползват химикали, а натурални и пермакултурни методи.
Илко Семерджиев:
Мисля, че на първо време се нуждаем от систематизиране на тази информация, а след това и на проучване на практиките и възможностите за взаимодействие с тези хора и промоциране на ползите от техните методи и продукти.
Жаклин Толева: Действително е нужно задълбочено запознаване и проучване на сферата като начало, за да се оформят и пътищата за стимулирането й. Именно програми в подобен род направление визирам в коментара си по предходния въпрос.

Масово е мнението, че в България се внасят и произвеждат много продукти с неуточнено на етикетите ГМО съдържание (когато съдържат соя и царевица например), въпреки твърдението на държавния регулаторен орган за безопасност на храните, че нерегламентирано ГМО няма. Какви мерки бихте взели, за да се повиши доверието в регулаторните ни органи и да се гарантира на потребителя, че наличието на ГМО съдържание в даден продукт ще бъде обозначено с голям надпис на етикета, както е по Европейското законодателство?
Илко Семерджиев:
Това не е въпрос на законодателство, а на мерки за прилагането му. Мисля, че РЗИ спокойно могат да наложат спазването му, включително и през нормативно заложените санкции при установяване на нарушения.

Ще работите ли за стриктен контрол в превенцията от ГМО земеделие в България, защото закони имаме, но контролът не е достатъчен?
Жаклин Толева: Редно е да работим за спазването на законите – задължение е на всеки в управлението. А където законите не са добри, трябва да се променят и ще работим също и за това.

Какво ще предприемете за връщане на доверието на българина в държавните институции принципно?
Илко Семерджиев:
Предвиждаме административна реформа, която трябва да ограничи бюрократизирането и партизирането на администрацията, защото сега в институциите работят предимно членове на управляващите партии. Ние, десните, смятаме, че най-важният принцип за институциите в държавата е професионализма на работещите в тях, поради което ще се постараем да защитим законово професионалния принцип за назначения, а не партийния.

Бихте ли ни припомнили какво е становището ви за добив на шистов газ на българска територия? Също по отношение на АЕЦ Белене и ядрената енергетика като цяло? За Южен поток?
Илко Семерджиев: Относно шистовия газ ние не сме наясно дали въобще имаме такъв и докато не познаваме фактите смятам, че разговор за хипотези е нелеп. Белене е корупционен проект, а и не смятаме, че е необходима втора ядрена централа с руски реактори, при това без необходимата инфраструктура. Южен поток може да се приеме само при незабавна изгода за България, при положение, че е нужен и на Европа. Лично на мен не ми е ясно защо трябва да участваме в проекта, освен като осигуряващи транзит срещу годишен наем, който вече трябваше да получаваме.

Какво е становището ви по отношение на Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство – подкрепяте ли споразумението или не?
Илко Семерджиев: Рано е за такава подкрепа, а и ползите ни не са ясни. По това партньорство все още не се водят преговори и докато не видим мястото и ползите си от него, не трябва да избързваме със становища.

Ще заложите ли политика за подпомагане на алтернативни източници на енергия, щадящи природата в екологично отношение?
Илко Семерджиев:
Да, това е бъдещето и се надявам науката да ни помогне по-бързо да намерим технологии, щадящи природата.
Жаклин Толева: Смятам, че проблемът с енергетиката у нас е сериозен първо на управленско ниво. Ще е нужно много да се работи за разплитането на обвързаности и зависимости най-напред, а след това и за въвеждането на алтернативните източници така, че да не е прекалена себестойността им.

Нашумя случаят с разрешението на екоминистъра от служебното правителство за проучвания на добив на газ от въглищно възпламеняване в Блок 1-11 „Вранино“ – какво е вашето становище по въпроса?
Жаклин Толева: Всяка дейност, която е в ущърб на България в екологично и икономическо отношение, не бива да бъде допускана. Ние имаме експерти, които след като се запознаят подробно с фактите, могат да дадат аргументирано становище по въпроса. Принципната ни позиция е, че в национален интерес е да се развиват екологични проекти и да се намерят алтернативни такива, за да се задоволява потреблението, без да се унищожава малкото кътче земя, което обитаваме.

Каква е усвояемостта в България на средства от европейските фондове в областта на екологията и как смятате тази усвояемост да се повиши?
 Жаклин Толева: Повишаването на усвояемостта е пряко свързана с доброто управление на средствата и инициативността от неправителствения сектор. Със сигурност трябват някои промени в начините на финансиране и достигането на средствата по програмите до изпълнителя. Имаме идеи в това отношение, но трябва да се прецизират спрямо европейското законодателство.

Имате ли идеи и предвидени мерки за ограничаване на вредата от животновъдството върху околната среда?
Жаклин Толева:
Големите вреди идват от окрупняването на производствата и загубването на отношението към процеса и участниците в него. Много хора вероятно не знаят как се добива един деликатес като гъшия дроб, например. Ако бъдат добре информирани, потреблението на гъши дроб вероятно ще се редуцира, а вследствие икономическият фактор ще редуцира производството му и съответно нанасяната вреда. Информационните кампании са един добър метод за естествени, а не наложени промени.

Въведеното разделно изхвърляне на боклуците сякаш не действа. Какви мерки ще предприемете в посока повишаване на прилагането на този метод, а след това и за повишаване на събираемостта и преработката на отпадъци?
Жаклин Толева: Смятам, че усилията в тази посока не са били достатъчно последователни, за да се утвърди нов навик. Това е пропуск на управляващите, въвели практиката, а и на следващите, които не са я продължили. Обезсърчаващо е да се наблюдава смесването на отпадъците в контейнерите и при събирането впоследствие, където уж трябва да са напълно обособени. Има държави, като Япония, където правилата са почти цяла наука, но и санкциите са толкова сериозни, че и чужденците се приобщават бързо. Трябва настоятелност в прилагането, повече инвестиции в сферата на рециклирането, по-добро управление на ресурсите и масова информираност за процедурите, за да се мотивира по този начин отделния човек, че неговото усилие не е напразно.

Бихте ли подкрепили горепосочените от вас мерки, дори и да не сте в управлението, ако са предложени от друга политическа партия, независимо коя е тя?
Жаклин Толева:
Когато едно решение е добро, то трябва да получава подкрепа, независимо от кого излиза. Проблем в настоящата политическа обстановка е обичайното категоризиране на една такава подкрепа като “сделка” или “негласно коалиране” с опонента. Но ние нееднократно сме заявявали и стоим зад своята позиция – националният интерес е водещото и определящото в политическите ни действия.

Бихте ли си сътрудничили с нас и други нестопански организации в разработването на мерки по споменатите въпроси?
Илко Семерджиев:
Определено. Гражданското общество е безценно, когато помага за развитието на България и всеки политик е привилегирован да има сътрудничество от такъв тип. Можете да разчитате на нас.
Жаклин Толева: Разбира се. Специалистите и експерти в своите области много често не проявяват интерес към ангажиране в политиката, но могат да влизат в контакт, да консултират и сътрудничат. За нас е важно да чуем гласа им.

Д-р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ – биографични щрихи

Д-р Илко Семерджиев към момента е политически председател на Коалиция от партии ДЕСНИТЕ. Учредител е на БЛС през 1989 г. с три мандата като член на УС, два от които е заместник-председател; създател е на НЗОК и е нейният първи директор; заместник-министър на Здравеопазването в три правителства и министър на Здравеопазването в правителството на ОДС (1997 – 2001). Почетен председател е на Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване. Участвал е в създаването и управлението на множество неправителствени организации като Асоциацията на частните здравни заведения (1993 – 1997); Асоциацията по медицинско право (1994 – 1997); Асоциацията на здравните мениджъри в България (2002 г.) и др. Автор е на множество публикации и книги в областта на здравната политика, здравната реформа, управлението на здравеопазването и здравното осигуряване. Ръководил е екипа, разработил и съставил Националната здравна стратегия 2001 – 2010 и План за действиe към нея. Завършил е висшето си образование в Стоматологичния факултет на Медицинска академия в гр. София. Има и магистратура по Стопанско управление, придобита от Държавния университет “Проф. д-р Асен Златаров” в гр. Бургас. Специализирал е здравен мениджмънт и управление на социалното и здравното осигуряване в Университета “Джордж Вашингтон” – САЩ; квалифицирал се е в Института по публична администрация – Дъблин, Ирландия; в Института по обществено здравеопазване “Карлос III” – Мадрид, Испания; в учебния център на най-голямата здравноосигурителна каса “АОК” – Херсбрук, Германия; както и в множество други учебни заведения, университети и институции във Великобритания, Австралия, Франция, Австрия, Швеция, Холандия и др. Бил е директор на Обединена градска болница; програмен директор на Проект по програма ФАР на ЕС; директор на частен Медицински център в София; член на Надзорния съвет на НОИ; два мандата е бил член на Висшия медицински съвет, а един мандат е бил негов председател; бил е председател на Висшия съвет по фармация и на Националния съвет по наркотични вещества и т.н.
Отделно от професионалните си занимания Илко Семерджиев е страстен читател в разнообразни сфери, сред които история, политика, философия, религия и изобщо култура в най-широк смисъл. През 2010 г. дори е отчетен като читател № 1 за тях от веригата книжарници “Хеликон”.
* Вегетарианец вече над 10 години. 

 ЖАКЛИН ТОЛЕВА – биографични щрихи

Жаклин Толева понастоящем е член на Националния съвет на Коалиция от партии ДЕСНИТЕ и председател на партия Български демократически форум. Магистър по право на Юридическия факултет и магистър по теология на Богословския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Има следдипломна квалификация по политически умения, придобита в Нов български университет, също по публична администрация – от Университета за национално и световно стопанство, както и защита на основните права на човека в европейското право – от Програма TEMPUS, като става носител на специална награда по програмата. Специализирала е в САЩ, Испания, Полша, Великобритания и Будапеща управление в мултиетническо и мултикултурно общество, равнопоставеност и права на човека. Има редица публикации по правни казуси и законодателни актове. Работила е в Народното събрание като съветник в Комисията по правата на човека и вероизповеданията, съветник в кабинета на заместник–председателя на Народното събрание и съветник в Комисията по образование и наука. Била е юридически съветник на неправителствената организация “Български дарителски форум“. Член е на сдружение “Правна защита и съдействие на човешките права в България”, където е работила по проекти като: “Помощ от млади за млади”, “Създаване на бюра за безплатна правна помощ за социално слаби граждани” и “Информираността на младите българи за процеса на интеграция в Европейския съюз”, а отделно е участник и в проекти като “Културно наследство, национална идентичност, европейски ценности” и др.
Наред с професионалните си изяви, Жаклин Толева е активен деятел и секретар на музикалното читалище “Акад. Андрей Стоянов” и член на фондация “Безсмъртни българи“. Дъщеря на известния богослов, обществен деятел и автор Ваклуш Толев, Жаклин е сърцат патриот и страстен изследовател на българската история и култура. Хобито й е да участва в експедиции по следите на събития, свързани с историята на България. Счита, че за да си готов за управляването на една държава, трябва преди това да си се запознал с миналото й и с делата на предците, създали и укрепвали тази държава.
* Вегетарианец по рождение.

За да видиш и отговорите на партия ЗЕЛЕНИТЕ кликни ТУК.

Check Also

Чесън за хрема, синузит и инфекции

В нашите балкански ширини чесъна е изключително тачен способ за предпазване от болести в зимните месеци. Обичаме да си го хапваме често и по много! Какво можем да направим обаче ако имаме хроничен синузит или вече сме се разболели и сме с хрема? Ето изпитана рецепта от бабините (фейсбук) книги ;)

One comment

  1. Много добро интервю! „Десните“ определено ме печелят за каузата си. Истината за мен е, че именно десните политици съчетават в себе си добрите практики за развитие на страните, като в същото време не допускат съсипване на природните ни ресурси. Браво!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *