Breaking News
Home > БВО > ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение Българско Вегетарианско Общество

ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение Българско Вегетарианско Общество

Приятели, на 31 май 2014г. (събота), от 19:30ч. ще се проведе Общо събрание на сдружение Българско вегетарианско общество (БВО). Мястото на провеждане е езерото с лилиите в Борисова градина, София.
Дневният ред на събранието ще включва следните точки:
1. Отчет за дейността.
2. Приемане на нови членове и откриване на клонове на сдружението.
3. Промяна в Устава на сдружението.
4. Изключване на членове на БВО, които не са платили членски внос и нямат отношение по работните дейности на Сдружението.
5. Съставяне на работни екипи и определяне на отговорници.
6. Други.

За да бъде спазена законовата процедура, предвидена в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), трябва да напомня, че право на глас в Общото събрание имат само членовете на БВО. Молба за членство може да изтеглите от файловете тук.

Напомням също, че ако искате да откриете клон на сдружението по градове трябва да подадете молба (няма значение формата). Откриването на клон се гласува от Управителния съвет на БВО, след което се предлага за гласуване пред Общото събрание. Всичко това подлежи в последствие на регистрация в съответния съд.
За да бъдат легитимни пред съда решенията на Общото събрание на БВО, следва да бъдат спазени изискванията на ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението (публикуван като файл тук).
Ако има някакви въпроси, моля да се обръщате към мен Alexsandra Vali или останалите членове на Управителния съвет: Atanas Marinkov и Lubomir Stoyanov

Всички желаещи да се включат в организационната дейност на БВО, да станат официално членове и/или да вземат отношение и решение по промени в Устава на Сдружението, са добре дошли.

Запиши се за участие в събитието тук.

Check Also

Годишно oбщо събрание на Българско вегетарианско общество – 10.09.2017

Имаме удоволствието да ви поканим на Годишното общо събрание на Българско вегетарианско общество (БВО). Събранието …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *