Breaking News
Home > ВЕГЕТАРИАНСТВОТО > GO GREEN > „ХАРМОНИЯ ОТ ДЕПОТО“ – историята на “Рециклираният оркестър” от тийнейджъри в Парагвай

„ХАРМОНИЯ ОТ ДЕПОТО“ – историята на “Рециклираният оркестър” от тийнейджъри в Парагвай

 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ ЗА  ИЗУМИТЕЛНАТА ИСТОРИЯ НА
“РЕЦИКЛИРАНИЯТ ОРКЕСТЪР” ОТ ТИЙНЕЙДЖЪРИ В ПАРАГВАЙ
“ХАРМОНИЯ ОТ ДЕПОТО”

Твърде много деца по света се раж­дат и живеят с малко или изобщо без никаква надежда.
Документалният филм “Хармония отдепото” разказва за покъртителни­те изобретателски усилия да бъде променено това – чрез направата на музикални инструменти от из­хвърляните на бунището боклуци. В бедняшки квартал на Парагвай скро­мен събирач на вторични суровини използва находчивостта си, за да из­работи музикални инструменти от рециклирани материали – и така се ражда един младежки оркестър. Въз­царява се музика и децата намират нови мечти.
Филмът е за така наречения “Рециклиран оркестър” – група младежи от най-бедните парагвайски слоеве, които свирят класическа музика на инструменти, израбо­тени изцяло от изхвърляното на сметищата. Красива история за трансформиращата сила на музиката, която поднася и още две важ­ни теми – за бедността и замърсяването на околната среда с отпадъци. Светът генерира не по-малко от един мили­ард тона боклук годишно. Тези, които живеят с него и от него, са бедните – като хората от Катеура, Парагвай. Но тук те са го трансформирали в красота!
“Хармония от депото” следва оркестъра във вдъхновяващия му път от боклука до музиката и показва как вторичните суровини могат да бъдат трансформи­рани в красиво звучащи музикални инструменти, но което е още по-важно – става свидетел на трансформацията на благородни човешки същества.

ДИРИГЕНТЪТ на оркестъра Фавио е израсъл в малко селце, на два часа път от столицата. Работи от 9-годишен и именно ранният му сблъсък с нуждата да си изкарва сам прехраната го правят креативния човек, който е понастоящем. Фавио се научава да свири на китара от ранна възраст и когато е на 11, става диригент на хора в негова­та църковна общност. Учи Технология по опазване на околната среда, а през 2006-та година започва работа по проект за рециклиране в Катеура, където е главното сметище в страната. Запо­знавайки се с нуждите на де­цата в областта, решава да отвори музикално училище, с което се слага началото на проекта “Рециклираният оркестър”.

Николас (Кола) израства в градче на 50 км от столица­та. Баща му почива, когато е 7-годишен и тогава детето е било принудено да започне работа, за да помага на майка си, останала сама с 9-те си деца. След 30 години тежък физически труд в строител­ството, решава да се премести в Катеура, където – по думите му – е имал късмет да за­почне работа, събирайки и рецик­лирайки вторични суровини. Това занимание му осигурява посто­янни ежедневни доходи. “Винаги ще има боклук, което означава, че и винаги ще имам работа”, казва с усмивка той. Точно в Катеура се срещат с Флавио. Тъй като средства за истински музикални инструменти няма, заедно те за­почват да майсторят такива от вторични суровини. С деца като Ада и Таня и с помощта на още много хора от гетото, Флавио лека-полека комплектова един от най-необичайните в света оркестри. Нарекли го “Рециклираният оркестър”.

ДЕЦАТА ОТ “РЕЦИКЛИРАНИЯТ ОРКЕСТЪР”

Повечето от децата в оркестъра са от Ке­теура или близките околности. Катеура е село, изградено практически въз основа на депото за отпадъци. Занимаващите се със събирането на вторични суровини ровят из боклука за продаваеми вещи, а децата са изложени на риска да бъдат въвлечени в бизнеса с наркотици и членуването в банди. Оркестърът предлага на тези деца и мла­дежи нова алтернатива и различен от този на родителите им живот. Филмът просле­дява пътя на няколко от тях и техните семейства.

“ХАРМОНИЯ ОТ ДЕПОТО” – как започва всичко

Алехандра Амарила Наш (създател и изпълнителен про­дуцент) се свързва с Джулиа­на Пенаранда- Лофтус (продуцент), за да направят филмза недохранените деца в Па­рагвай.
Заедно започват активно проучване през 2009 г. с пъ­тувания до Парагвай, за да интервюират водещи лич­ности от страната – Министърът на Образованието в Парагвай, ръководни лица на граждански органи­зации, директори на учили­ща, а също и деца от социал­но слаби семейства. Така те откриват “Рециклираният оркестър”. През 2010 г. са отново в Пaрагвай за на­чало на снимките и тогава се заражда силната връзка с Оркестъра и общността, следвайки историята му до настоящия момент.
За да се реализира, проектът “Хармония от депото” кандидатства миналата го­дина за финансиране в сай­та за фондонабиране www.kickstarter.com и за отпусканите до 60 дни успява да преизпълни мисията си от минимално нужните 175 000 долара като набира над 214 000, изпратени от почти 5 хиляди спомоществуватели. А днес филмът е факт и може да бъде гледан в Ютуб тук:

  Превод РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА
Източник: www.kickstarter.com

Check Also

Чесън за хрема, синузит и инфекции

В нашите балкански ширини чесъна е изключително тачен способ за предпазване от болести в зимните месеци. Обичаме да си го хапваме често и по много! Какво можем да направим обаче ако имаме хроничен синузит или вече сме се разболели и сме с хрема? Ето изпитана рецепта от бабините (фейсбук) книги ;)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *