Breaking News
Home > ВЕГЕТАРИАНСТВОТО > СУПЕРХРАНИТЕ – АФА, Спирулина, Мака, Чия, Годжи бери…

СУПЕРХРАНИТЕ – АФА, Спирулина, Мака, Чия, Годжи бери…

СПИРУЛИНА и АФА

Автор: Д-р ГЕЙБРИЕЛ КАЗЪНС от Аризона, САЩ
холистичен лекар и автор на книги за здравето
Източник: www.spirittours.eu

Синьозелените алги същест­вуват от 3.5 милиарда години. Те съдържат най-много енергия и хранителни вещества и използват съвсем малка част от ресурсите на Земята. Осигуряват 90% от кислорода на Земята и потенциал­но 80% от храната. Голямо тяхно предимство е, че са в самото нача­ло на хранителната верига и зато­ва са изключително чиста храна. (Пример за хранителна верига: алги и растения – тревопасни – хищни­ци и хора). По хранителната верига се натрупват хербициди, пестици­ди и радиоактивност – колкото даден вид се намира по- далече от началото й, толкова е по-замър­сен. Хората са оценили синьозе­лените алги като храна още преди 4000 г. С тях от хилядолетия ки­тайските лечители компенсират липсата на витамини. Маите и ац­теките са ползвали пресни алги за храна. Около езерото Чад в Сахара и досега се приготвят и ядат питки от водорасли Спирулина. През по­следните 30 години и в САЩ започ­на изследването на синьозелените алги като извънредно ценна храна. Двата основни класа, привлекли вниманието, са спирулина и АФА (синьозелени алги от езерото Кла­мат в Орегон).

Алгите СПИРУЛИНА са може би най-ефективната, най-богата на ценни вещества и най- балансирана храна на планетата. Съдържат протеинов комплекс, 95% усвоим от организма, и може да се съхра­няват много време, на практика вечно. Осигуряват всички незаме­ними аминокиселини в подходящи пропорции; толкова необходимите омега-3 и омега-6 мастни кисели­ни; пълният спектър от витамини и голямо количество лесно усвоим витамин В12; гликолипиди и сул­фолипиди; 17 различни бета-каротиноиди; много ензими; целият спектър от лесно усвоими минера­ли и много желязо и магнезий. Спи­рулина е богат източник на фико­цианини – мощни имуностимулан­ти с антиканцерогенно действие. Тя е на второ място след кърмата по съдържание на гама-линоленова киселина (ГЛА) – затова я наричам “майчиното мляко“ на планетата. Съдържа 0.5% гликоген (енергия в леснодостъпна форма), глюкоза и 9% рамноза (важна при преноса на хранителни вещества от кръв­та в мозъка). Лесно смилаемите мукополизахариди в стените на клетките й служат за синтеза на клетъчните мембрани при човека. Спирулина е мощна алкализираща храна с доказано лечебно действие при хипогликемия, диабет, хро­нична умора, анемия, язви и хепа­тит. Укрепва имунната система и неутрализира действието на свободните радикали, образуващи се при стрес, пиене на хлорирана вода, радиоактивно облъчване, химиотерапия и пр. Учени от Харвардския медицински институт са установили силния й антиканцерогенен ефект при лечение на рак. От собствен опит установих, че спи­рулина помага също при белтъчна недостатъчност и скрито гладу­ване. Тя е много ценна градивна храна при бременност. В книгата ми “Съзнателно хране­не” обяснявам колко важно е да ядем храни с високо съдържание на слънчеви електрони, за здра­вето като цяло и за укрепване на етерното тяло. Спирулина абсор­бира големи количества слънчеви фотони и затова според мен тя е източник на прана, или жизнена енергия, с общо въздействие вър­ху организма.

Друга супер храна, също вид си­ньозелени алги, е Афанизоменон флос-акве – АФА.
Разпространителите на алги спорят кое е по-добро – АФА или спирулина, но според мен различ­ните алги, както и билките, имат различно действие. И двата вида са великолепни; единият допълва другия, затова ги употребявам заедно. Хранителните профили на двата вида алги са близки и включ­ват пълен набор от всички необ­ходими за нуждите на човека хра­нителни вещества. АФА доставя огромни количества прана за ума и нервната система, а спирулина – предимно за физическото тяло. И АФА оказва лечебен ефект вър­ху тялото, но не толкова силен. Спирулина също е полезна за ума и нервната система, но не колкото АФА. Спирулина е по-богата на ГЛА, фикотин, белтък и бета-ка­ротиноиди. И двете съдържат невропептидни прекурсори, но в АФА те са много повече. И двете са из­точник на лесноусвоим витамин B12, но АФА е 7 пъти по-богата на витамин B12 в сравнение със спирулина. Един грам АФА осигуря­ва средната дневна нужда от витамин B12. Спирулина е вторият най-концентриран вегетариански източник на B12 на планетата – 2.5 пъти по-богата от същото ко­личество черен дроб. Вземани за­едно, спирулина и АФА осигуряват многократно повече от необходи­мото количество вит. B12. Ето защо вегетарианците не бива да се притесняват, че не получават достатъчно витамин B12, ако приемат алги.
АФА е един от малкото видове ди­ворастящи алги. Езерото Кламат е много красиво и едно от малкото останали алкални езера с висока концентрация на минерали, дъл­жаща се на вулканичната пепел, натрупана в района преди 7000 г. Водата му съдържа 600 пъти по­вече хранителни вещества, откол­кото са нужни за пълноценното развитие на АФА.
Най-ценното при АФА е високатахранителност, голямото съдържание на невропептидни прекур­сори и невероятното общо положително въздействие върху нерв­ната система и психиката. АФА е елексир за мозъка и ума, в това число за епифизата, хипофизата и хипоталамуса. Клиничният ми опит и изследвания с аурикуларна акупунктура сочат, че АФА специ­фично укрепва тези важни части на мозъка, свързани с висши духо­вни функции и центрове. Хората, приемащи АФА, се чувстват по-будни, умствено по-силни, с по-до­бра краткотрайна и дълготрайна памет, по-голяма способност за творчество и решаване на пробле­ми. Те помнят сънищата си по-до­бре и способността им за визуали­зация нараства. Усещат чувство на благополучие и центрираност. АФА усилва синхронизацията на мозъчните полукълба и спомага за по-лесна релаксация и навлизане в медитация.
АФА може да има антидепресивни и други лечебни свойства. Една моя пациентка, която почти цял жи­вот е страдала от хронична деп­ресия, излезе от нея само един ден след започване на лечение с АФА. Четиригодишно нямо дете, което бе глухонямо, проговори месец след като започна да приема АФА. Тези случаи подкрепят тезата, че АФА действа специфично върху мозъчната енергетика и функция. Поради тези свойства да укрепва мозъка, започнах да изследвам въз­действието на АФА при болестта на Алцхаймер. В сп. “Ортомолекулярна медицина” през 1985 г. съобщих за положителното въздействие на АФА при болестта на Алц­хаймер, потвърдена в реномирани медицински центрове. Първият случай бе жена на 66 год., болна вече 7 години. След шест месеца лечение с АФА настъпи частично подобрение. Вторият пациент беше 64-годишен адвокат, болен от 3 години. Той се влошаваше много бързо, но след едномесечно взема­не на високи дози АФА дегенера­тивният процес беше овладян. Той остана стабилизиран повече от 3 години. После жена му започна да му дава спирулина, защото е по-евтина от АФА. Веднага щом пре­стана да взема АФА, състоянието му започна да се влошава. Това влошаване постепенно започна да се забавя, когато отново се върна към АФА. Това изяснява разликата между въздействието на АФА и спирулина.
Тези два случая не доказват, че АФА лекува болестта на Алцхай­мер, но подсказват, че тя може да спре развитието на патологията, да доведе до известно подобрение и да служи за профилактика. Синьозелените алги са значителна жива сила на Земята. Те са първи­те растения, използвали слънчева­та енергия за фотосинтеза и про­извеждане на храна от околната среда. В продължение на 3,5 мили­арда години алгите са преобразили планетата в система, поддържа­ща живота на сложните много­клетъчни организми. Спирулина и АФА са древно чудесно съчетание от храни с висока жизнена сила и мощно оздравително и подмладя­ващо въздействие върху тялото, ума и духа ни.

МАКАТА – най-добрият антидепресант, афродизиак и хормонозаместител

Известният с ценните си ка­чества природен афродизиак, който някои наричат “един от по­следните посеви на инките”, е от семейството на репичките и е родственик на китайското зеле, рапицата и горчицата. Расте меж­ду 3500 и 4500 м надморска височина под жестокoто въздействие на слънце, студ и вятър по висо­ките плата в Андите, което го превръща в най-високорастящата храна и лечебен продукт на плане­тата. Мака е едно от само чети­рите растения, които се раждат и развиват в суровите условия на Андите.

Свойства на маката според андинската традиция
Дава енергия, витализира и регу­лира. Затова се е използвала от воините на инките, за да повиши физическата им сила преди битка. Тя помага и срещу безсъние, а при жените регулира менструацията и намалява симптомите на мено­паузата. Препоръчва се и при не­дохранване, възстановяване след болест, отслабване на паметта, изтощение и умствена умора.
Подобрява фертилността. Това е основното качество, приписвано на мака от инките преди пристига­нето на испанците. Именно заради него те са я смятали за магическа. Сега вече е установено, че това се дължи на високата концентрация на белтъчини и жизненоважни вещества.
Афродизиак. Може би второто по важност качество на маката, имащо съществена роля като средство за преодоляване на фригидността.
Срещу артрит. При респираторни заболявания. Днес в перуанската природна медицина мака се полз­ва в ролята на имуностимулант; срещу анемия, туберкулоза, мен­струални смущения и симптоми, свързани с менопаузата; при рак на стомаха, безплодие и сексуални нарушения; срещу синдрома на хро­ничната умора и за подобряване на паметта.

Състав и механизми на действие
В маката се съдържат 20 различ­ни аминокиселини, между които значителни количества аргинин (спомага за пороизводството на азотен окис, който се бори с импо­тентността при мъжете), серин, хистидин, аспартова киселина, глутамова киселина, глицин, валин, тирозин и треонин; белтъчини, фитовещества стероли, влак­нини, витамини В1, В2, В12, С и Е; минерали и микроминерали – калий, натрий, магнезий, калций, фосфор, мед, цинк, желязо (в количества по-големи, отколкото в картофи­те). Заради ценните си качества маката е известна и с название­то “перуански женшен”. Много от съставките на мака имат ефект върху централната нервна систе­ма, без да влияе върху кръвните равнища на хормоните, поради ко­ето се предполага, че билката въз­действа върху техните рецепто­ри. Мака е адаптогенна билка. Това означава, че нейното действие в тялото е в съответствие с по­требностите, възрастта и пола на приемащите я.

Мака за мъже
Употребява се за енергия, издърж­ливост, подобряване на спортната форма, срещу импотентност, за стимулиране на ферти­литета, като афродизиак, срещу еректилна дисфункция и мъжка менопауза. За много мъже, които ценят природосъобразния начин на живот, маката е безвред­ната алтернатива на виагра. Тя действа посредством подпомагане на оптималната функция на хипоталамуса и хипофизата, с което подобрява и действието на всички ендокринни жлези. Въз­действа пряко и върху надбъбречните жлези, придавайки усещане за повече енергия и жизненост,стимулира щитовидната жлеза и панкреаса. В перуанските Анди, мъжете остават в добра физичес­ка форма и жизнеспособност до­ста след навършване на 80 години. Те рядко страдат от сърдечни бо­лести и рак на простатата в срав­нение с другите съвременни мъже. Най-новите изследвания върху мака потвърждават нейното ши­рокоспектърно тонизиращо дейс-твие при състояния на изтощение и свързана със стреса нарушена социална функция. За разлика от изкуствените стимуланти, мака не съдържа хормони. Мъжете съ­общават за увеличена жизненост много скоро след започване на упо­требата й, а пълният ефект се по­стига до няколко седмици.

Мака за жени
В Перу момичетата започват да я вземат още от 3-годишна въз­раст, за да може да пораснат плодовити и в добро хормонално здраве. Благодарение на това те остават фертилни до късните го­дини от живота си, менопаузата при тях не е придружена с неприятни симптоми като вагинална сухота, горещи вълни и пробле­ми с паметта. Маката регулира функцията на яйчниците, кактои онази на жлезите с вътрешна секреция – хипофиза, надбъбречна жлеза и панкреас. От голямо зна­чение е фактът, че за разлика от други средства срещу проблемите на менопаузата, мака не е хормон. Съществуват множество растения, които съдържат много слаби хормони (фитоестрогени) – за разлика от тях, маката позволява на телата ни да произвеждат наши собствени хормони. Най-добрият източник на прогестерон и естро­ген е нашето собствено тяло. Това е още една от милионите причини да използвате безвредни и наисти­на натурални продукти като мака, които подобряват собствените ви способности да произвеждате естествени хормони.

ЧИЯ – храната на бъдещето

Представяме ви една суперхра­на, за чиито качества всички са на едно мнение. Известна е като чия. В древността е била толкова ценена, че е била използвана като разменна монета. Тези уникални мънички семенца имат изключи­телни хранителни и структурни предимства.
Векове наред чия семената са били използвани като основна храна от индианците от югозапада и Мек­сико. Употребявана е като високо енергийна храна, даваща издръж­ливост, още от древните ацтеки. Знае се, че воините на ацтеките са преживявали на чия по време на за­воевателните походи. Индианците от югозапада изяждали не повече от една чаена лъжица, когато били на 24-часови преходи. Индианците, които тичали от река Колорадо до Калифорнийския бряг, за да разме­нят тюркоази за раковини, си но­сели за из път само семена от чия.
Ако разбъркате лъжица чия в чаша вода и я оставите за около по­ловин час, като се върнете ще ви се стори, че в чашата няма семена или вода, а почти твърдо желе. Тази желираща реакция се дължи на разтворимите фибри, съдържа­щи се в чията. Изследователите смятат, че същото явление се случва и в стомаха, когато се яде храна, съдържаща такива фибри. Желето, образувано в стомаха, създава физическа бариера между въглехидратите и храносмилател­ните ензими, които ги разграждат, като така се забавя преобразува­нето на въглехидратите в захар. Освен ползите за диабетиците, това забавяне на преобразуването на въглехидратите в захар създа­ва предпоставки за издръжливост. Въглехидратите са горивото, да­ващо енергия на тялото ни. Удъл­жаването на преобразуването им в захар стабилизира метаболитните промени, като намалява редуващите се вълни от висока и ниска захар и така се създава по-дълготраен ефект на снабдяване с “гориво”.
Едно от изключителните качест­ва на чията са хидрофилните й свойства – тя има способността да абсорбира вода повече от 12 пъти теглото си. Способността й да задържа вода й помага да удъл­жава овлажняването. Течностите и електролитите осигуряват сре­дата, която поддържа живота на всички клетки в тялото. Техните концентрация и състав се поддър­жат така, че да останат възмож­но най-непроменливи. Като ядете семена от чия, запазвате влагата и регулирате по-ефикасно усвоя­ването на хранителни вещества и течности от тялото. Запазва се електролитният баланс, тъй като телесните течности се оползот­воряват по-пълноценно.
Като източник на протеин, чия се храносмила и усвоява много лесно при консумация. Това води до бързо пренасяне до тъканите и оползот­воряване от клетките. Това лесно усвояване прави чията много ефи­касна, когато има бързо развитие на тъкани, основно при периоди на растеж на деца и юноши. Помага също за растежа и възстановява­нето на тъкани по време на бре­менност и кърмене, както и въз­становяване на мускулна тъкан при атлети, щангисти и т.н.
Друго уникално качество на чия е голямото съдържание на мазнини – тя е най-богатият растителен из­точник на мастни киселини омега-3. В чия има приблизително 3 до 10 пъти повече от концентрацията на мазнини, типична за повечето зърнени култури, и 1.5 до 2 пъти от концентрацията на протеини. Тези мазнини, ненаситени мастни киселини, са есенциални (незаме­ними) мазнини, които са нужни на тялото, за да разтваря и усвоява мастно-разтворимите витамини A, D, E и K. Семената на чия са бога­ти на ненаситена мастна киселина – линолеиновата, която тялото не може да синтезира само.
Ненаситените мастни киселини играят съществена роля за диша­нето на важни органи и улесняват пренасянето на кислород чрез кръвта до всички клетки, тъкани и органи. Те също поддържат всички клетки еластични и влажни и се комбинират с протеините и хо­лестерола, за да създадат живи мембрани, които обхващат всички клетки на тялото. Важни са за пра­вилната дейност на жлезите, осо­бено на надбъбречната и щитовид­ната жлеза. Подхранват клетките на кожата и помагат за заздра­вяване на слузестите мембрани и нервите. Ненаситените мастни киселини действат в тялото като се свързват с витамин D, за да стане калцият усвоим от тъка­ните, помагат за усвояването на фосфор и стимулират преобра­зуването на каротин във витамин A. Мастните киселини участват и в правилното функциониране на половата система. Семената на чия съдържат благотворни дъл­говерижни триглицериди в правилната пропорция, необходима за намаляването на холестерола по стените на артериите.
Семената на чия са и богат източ­ник на калций, тъй като съдържат важния минерал бор, който дей­ства като катализатор при усвояването и използването на калций в организма.
Чия, като съставка, е мечтата на всеки диетолог. Има безкрай­ни начини да се включи в хране­тето. Единственото условие е да се накисне в чиста вода, пре­ди да се използва в различни ре­цепти. Семената поемат вода около 9 пъти теглото си, за по-малко от 10 минути и много лесно се приготвят.
Освен хранителните ползи, семената на чия са полезни като друг вид съставка. Индианците и ми­сионерите са ги използвали да налагат лапа при огнестрелни рани и други тежки наранявания. Раните се налагали със семена от чия, за да се избегнат инфек­ции и да се ускори оздравяването. Ако поставите едно-две семенца в очите си, те ще ги прочистят и ще ви помогнат, ако имате ня­каква инфекция. Има още куп ползи освен информацията, спомената в тази статия, и съкровища, кои­то още не са открити. Чия, доста уникална с богатия си хранителен профил, е една от най-полезните и благотворни храни за човека и е предопределена да е древната хра­на на бъдещето.

Какво може да се направи с чия?
Може да я изпиете. Да поставите чия семена в чаша вода и да ги изпи­ете. Или ги поставете в каквато и да е течност – кафе, чай, вода или сок, разбъркайте и ги оставите за минута или две, така че да се на­киснат добре. Ако пък ги остави­те да се накиснат за по-дълго, те ще се превърнат в чия гел и тогава може да ги ядете с лъжица. Гелът ще има вкуса на течността, в коя­то са накиснати семената, и може да го поставите в затворен съд и съхраните в хладилник за по-късна консумация.
Може да я поръсите върху салата, зеленчуци, супи или да прибавите в кисело мляко и всичко, за което се сетите.
Един от най-популярните начини на консумация на чия е чрез накис­ване. Семената абсорбират голя­мо количество вода много бързо, обикновено до 10 мин. Можете да направите чия гел от 1/3 чаша чия семената с 2 чаши вода. Когато се понакиснат, разбърквайте добре –така, че да не останат бучки, и след това поставете в буркан с капачка и хапвайте, когато по­желаете.
Чията определено е добра добавка към безглутенови диети и диети без зърна. С няколко лъжици на ден в добавка към останалата храна ще започнете да забелязвате здравословната помощ на тази супер храна.

НАКРАТКО ЗА ЧИЯ

* Има 2 пъти повече протеин от другите зърна.
* Има 2 пъти повече aнтиоксиданти от боровинките.
* Има 5 пъти повече калций от млякото.
* Има 2 пъти повече калий от бананите.
* Има 3 пъти повече желязо от спанака.

Чия семената са богати на омега 3 и омега мастни киселини и имат бор – минерал, който спомага за придвижването на калция към кос­тите.

ГОДЖИ БЕРИ – хималайското вълшебство, виреещо и у нас

Растението Годжи Бери вирее в полите на Хималаите* и пло­довете му са изключително здравословни. Силно повишава имунитета, особено при регу­лярна консумация. Препоръчва се двумесечен прием за възста­новяване на организма, съживяване на кожата и прочистване на черния дроб от натрупаните токсини, като е желателно да се консумира директно като храна (сутрин и вечер, на глад­но, по десетина грама на ден), а не под формата на чай.**

www.bilki.bg

Според първата съществуваща Китайска медицинска книга, на­писана 100 г. пр. Хр., плодчето има свойствата да обогатява Ин, да подхранва кръвта, да тонизира бъбреците и черния дроб, да овлажнява белите дро­бове.
Годжи бери е растение, родственик на картофа, домата и чилито, които принадлежат към семейство картофови. Поради изключителната си хранител­на стойност, богатия черве­но-оранжев цвят и приятния плътен вкус, китайският, мон­голският и тибетският народ са отглеждали алкалното рас­тение още преди хилядолетия. За да се запази плодът, той се изсушава до консистенция, близка до тази на стафидата.

www.zdravoslovno.com

Това древно растение помага за запазване на младия вид на кожата, действа превантивно срещу сърдечносъдови, чернодробни и бъбречни проблеми, укрепва имунната система, подобрява метаболизма и зрени­ето, намалява целулита, пречиства организма от токсини и е подходяща храна при астма, диабет, язва, високо кръвно на­лягане, редица алергии, умора, безсъние, отпадналост, шум в ушите и др.

~  www.edna.bg

* С по-дребни плодчета храстът, известен у нас с латинското му наименование Лициум, се среща на много места и у нас – в диворастящо състояние или ползвано в дворовете като декоративно растение, заради красивите му виолетови цветчета. – Б. ред.
** Повечето източници препоръчват да не се консумира над 30 гр. днев­но. В 100 гр. от плодчетата например има почти двойна доза от нужния ни за деня витамин А. Стойностите на витамин C пък варират от 20-30 до 140-150 мг. за 100 гр., според различните данни. – Б.ред.

Публикувано в брой  9/2014 на сп. „Зелени Акценти“
ИЗТЕГЛИ БРОЯ в pdf-формат: ЗЕЛЕНИ АКЦЕНТИ 9/2014
(кликни върху линка с десен бутон и избери да го съхраниш на компютъра си)

Check Also

Чесън за хрема, синузит и инфекции

В нашите балкански ширини чесъна е изключително тачен способ за предпазване от болести в зимните месеци. Обичаме да си го хапваме често и по много! Какво можем да направим обаче ако имаме хроничен синузит или вече сме се разболели и сме с хрема? Ето изпитана рецепта от бабините (фейсбук) книги ;)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *