Breaking News
Home > ВЕГЕТАРИАНСТВОТО > GO GREEN > Изчерпателният отговор на ЗЕЛЕНИТЕ по въпросите, отправени от БВО към основните политически сили в България

Изчерпателният отговор на ЗЕЛЕНИТЕ по въпросите, отправени от БВО към основните политически сили в България

Включвате ли някакви програми за повишаване на хранителната култура на българина като здравна превенция?
Стремим се да постигнем ограничаване и забрана на химическите, генномодифицирани, изкуствени съставки, на които се основава традиционното производство на храните; ограничаване ползването на пестициди и др. вредни вещества в земеделието. За да постигнем това, водим активна информационна дейност за разясняване на рисковете и вредите за човешкия организъм от небрежното пазаруване и хранене. За да спечелим обществена подкрепа и да се въведат необходими регулации е нужно да се осъществи и натиск върху производителите чрез чисто пазарния принцип на намаляване потреблението на вредни храни. Против сме използването на пакетирани храни, десерти и напитки съдържащи ГМО съставки (соя, царевица), синтезирани подсладители, консерванти, оцветители и др. вредни съставки. Те трябва да бъдат ограничени в училищните лавки и столове и заместени с повече плодове и здравословни храни. Нашият съпредседател Анна Пеловa е създател на сайта и Фейсбук групата Правилно хранене, които дават информация за опасностите от храните.
Здравето на децата е гаранция за здрава нация в бъдеще и по-ефективна здравна система. Повече усилия за превенция означават много по-малко пари за лечение.

Бихте ли подкрепили включване на опция за вегетариански избор на меню в детски градини, болници, училища… и всички заведения, финансирани от държавния и общински бюджет?
Да. Голяма част от членовете и ръководството на ЗЕЛЕНИТЕ вече подкрепиха подписката ви в тази насока, а и като политическа сила заставаме зад подобни инициативи, които да дават право на избор на деца от семейства, възприели вегетарианския начин на хранене.

Имате ли вегетарианци, еколози и природозащитници в ръководните си органи (включително из страната)?
Създадохме партията, за да защитаваме природата с политически средства, понеже тогава нямаше политически субект, който да се занимава с това. Затова можем да кажем, че всички сме природозащитници. Наши членове и водачи са еколози по образование, като Петко Цветков и Стоян Бежков. Също така имаме и вегетарианци (и вегани, а дори и суровоядци) в ръководните органи. Някои от тях са международно сертифицирани хранителни експерти. Двама от съпредседателите ни са вегетарианци.

Какви мерки бихте предприели за поощряване на българските производители на растителни храни в малки стопанства – земеделци, градинари, билкари, пчелари или отглеждащи по-малко продуктивни, но извънредно полезни сортове храни като лимец и др.? Предвиждате ли методи за намаляване на себестойността на производството им респективно?
ЗЕЛЕНИТЕ предвиждаме пренасочване на основната част от земеделските субсидии от нискоефективното и с ниска добавена стойност монокултурно зърнопроизводство към производството на зеленчуци, плодове, биохрани и др. Тези сектори ще създадат много нови зелени работни места в региони с висока безработица.
Нещо повече, с активната подкрепа на ЗЕЛЕНИТЕ се постигна таван на субсидиите за земеделците, така че да не се концентрира по-голямата част от субсидиите в ограничен кръг едри земеделци, а да се подпомогнат повече малки стопани и производители.
Подкрепяме също производството на местни запазени марки традиционни селскостопански изделия, храни и биопродукти, стимулиране на местното производство като цяло и създаване на локални пазари. Благодарение на настоятелната работа на наши членове с МЗХ, вече са в сила облекчения в наредбите за дребните производители.
Твърдо сме за премахване на пречките пред преките продажби на земеделска продукция, избягвайки редица прекупвачи и изкуствено повишаване на цените.
Членове на ЗЕЛЕНИТЕ активно участваме в организирането на фермерски пазари на този принцип за малки и средни стопани, които вече се реализират в рамките на традиционните пазари в големите градове.

В същия аспект предвиждате ли подпомагане и на био-производителите, за да може да се понижат цените и в тази област? Или други мерки за това?
ЗЕЛЕНИТЕ винаги сме залагали на устойчивото развитие на биоземеделието като ясна и модерна алтернатива с огромно значение за здравословно хранене, здравословен начин на живот и превантивно чувствително подобряване здравето на нацията. Ще бъде крайно недалновидно, ако не се използват едни от най-добрите природни условия в Европа и не се развие активно възможността за достъп до пресни, вискококачествени и здравословни родни храни на добри цени в България.
Предлагаме увеличаване на субсидиите към биоземеделците, което да направи тази дейност по-атрактивна, а цените на крайната продукция приемливи за широк кръг потребители. Както и увеличаване на субсидиите към земеделците, които желаят да преминат към биоземеделие, на които също се полагат субсидии за агроекология.
ЗЕЛЕНИТЕ активно работим за облекчаване на излишно тежката процедура по сертификация на биопроизводство, която в цяла Европа е доста по-лека.
С нашата активна позиция и с подкрепата към сектора в лицето на Българска Асоциация Биопродукти бе преодоляно недомислие на предишното правителство, което можеше да лиши биоземеделците от субсидиите през 2014г.

Предвиждате ли развитие и стимулиране по някакъв начин (чрез субсидии, фондове, облекчаване от данъци, информационни кампании и т.н.) на органичното земеделие?  Тоест на стопанствата, които не са сертифицирани като био-производители, но не ползват химикали, а натурални и пермакултурни методи.
Стремим се към развитие на органичното земеделие, дори и в случаите без крайно сертифицирани “био” продукти, както в стопанства за собствена употреба на продукти, така и в малки ферми, които могат да реализират продукция на пазара. Вече правим стъпки към намаляване бюрокрацията и прекалено строгия (над средно европейско ниво) регламент за сертифициране на “био” продуктите и участваме в инициативи за стимулиране на биодинамичното земеделие. Виждаме бъдещето в добилото популярност пермакултурно земеделие и подкрепяме такива проекти.

Масово е мнението, че в България се внасят и произвеждат много продукти с неуточнено на етикетите ГМО съдържание (когато съдържат соя и царевица например), въпреки твърдението на държавния регулаторен орган за безопасност на храните, че нерегламентирано ГМО няма. Какви мерки бихте взели, за да се повиши доверието в регулаторните ни органи и да се гарантира на потребителя, че наличието на ГМО съдържание в даден продукт ще бъде обозначено с голям надпис на етикета, както е по Европейското законодателство?
В цялата дългогодишна битка на ЗЕЛЕНИТЕ, довела до налагане на мораториум за производството на ГМО култури в България, сме посочвали вредите от ГМО за земеделието и храните. Забраната за производство на ГМО култури в България не решава проблема с вноса на ГМО съставки, които се ползват масово за производство на полуготови, готови, пакетирани храни и напитки. Затова се борим за задължаване на производителите/вносителите на храни да изписват ясно и отделно, с големи букви за съдържанието на ГМО съставки, а в търговските обекти да бъдат обособени отделни щандове ясно маркирани, че предлагат храни, съдържащи ГМО. Тези мерки ще бъдат съпътствани с информационни кампании, кръгли маси, семинари и други подобни мероприятия, съвместно с институциите и особено с НПО в сектора.

Ще работите ли за стриктен контрол в превенцията от ГМО земеделие в България, защото закони имаме, но контролът не е достатъчен?
Много наши членове допринесоха за забраната на ГМО назаждения в България. Постигането й бе законодателна еквилибристика, но чрез нея България даде пример на целия свят. Контролът е работа на държавните органи и ние предвиждаме засилена активност в тази насока.
ГМО-лобистите действат постоянно за пробив в анти-ГМО законодателството. Постоянно правим кампании, целящи пресичането на опитите за премахване на забраните за ГМО.
Ангажирали сме се с намирането на средства за оборудване на подвижни лаборатории, които да правят тестове по места. Резултатите ще бъдат публикувани и достъпни за всички, за да има по-добър обществен контрол и прозрачност.

Какво ще предприемете за връщане на доверието на българина в държавните институции принципно?
Ще направим така, че те да работят по-добре. Предвидили сме някои важни промени:

  • Прекъсване на модела на тясна зависимост на политиката с олигархията чрез промени в законодателството, свързано с държавните поръчки; прозрачност на всички параметри на големите енергийни, инфраструктурни и др. проекти; бързо развитие на електронното правителство; увеличаване на прякото участие на гражданите във взимането на решения и следене за тяхното изпълнение.
  • Издигане на висококвалифицирани експерти, хора с отлична репутация и високо обществено доверие за ключови управленски постове в държавата.
  • Създаване на Университет за публични служители по модела на френската държавна администрация. Задължително условие за наемане на работа в държавни институции на национално и регионално ниво, както и на високи административни позиции в общински и областни администрации, да бъде диплома от този университет и периодична атестация на съответния служител, за да се сведат до минимум възможностите за “случайни” назначения при смяна на изпълнителната и местната власт.

Бихте ли ни припомнили какво е становището ви за добив на шистов газ на българска територия? Също по отношение на АЕЦ Белене и ядрената енергетика като цяло? За Южен поток?
На първо място сме убедени, че тези проекти са изключително опасни за природата и хората. Методите за добиване на шистов и въглищен газ нанасят тежки поражения на околната среда и могат сериозно да навредят на човешкото здраве. Ядрените централи носят висок риск от аварии с неизмерими човешки, природни и обществени загуби (явно уроците от трите големи аварии в Три Майл Айлънд, Чернобил и Фукушима не са научени от плитиците), както и рисковте от ядрените депа за поколения напред. Периодът за десетте цикъла на полуразпад на най-трайния радионуклид уран-235 е 704 милиона години. Това значи, че заради 70-80 години ток от АЕЦ за нас, 230 милиона поколения в бъдещето ще трябва да плащат за ядрено хранилище, за да бъдат в безопасност. Използването на нефтени продукти и горива пък води до засилване на климатичните промени.
Освен това, в чисто икономически план, всички тези проекти в България се характеризират с непрозрачни условия, съмнителни процедури за избор на инвеститори или изпълнители/подизпълнители, неясни финансови параметри и ангажимент на държавата, голям риск от “раздуване” на разходи и усвояване на огромни средства от определени субекти.
Не приемаме аргумента за диверсификация, тъй като по този начин тя не се осъществява. Реално източниците на енергия остават същите – както на газ през Южен Поток, така и на ядрено гориво за АЕЦ, а също така и при компаниите, които имат разработки за добив на шистов газ. Документите за Южен поток останаха скрити и от сегашния служебен кабинет, което показва, че проектът най-вероятно е изключително икономически неизгоден за България. Всички тези проекти са с изключителна геополитическа и икономическа стойност за задгранични компании и правителства и няма да доведат до енергийна независимост на България, нито до намаляване на сметките за хората и бизнеса.
Необходимо е приемане на Национална енергийна стратегия до 2025г., базирана върху енергийна ефективност (четирикратно намаляване на енергийния интензитет!) и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) до 35-40%. След което да се работи в посока през 2035г. България да е независима от вносни енергийни източници, включително ядрени, а през 2050г. – свободна от използване на изкопаеми горива.
Много е важно да се отбележи, че намаляването на цените на електроенергията ще се случи само когато се изпълни изискването на ЕС за създаване на свободен енергиен пазар и се позволи всеки потребител да може сам да избира своя доставчик на енергия.

Какво е становището ви по отношение на Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство – подкрепяте ли споразумението или не?
Секретните преговори за “Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство” залагат множество капани и заплахи за европейските граждани. На 23 май 2014г. приключи едноседмичният пети кръг от преговорите по “Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство” (ТТИП) между САЩ и ЕС.
ЗЕЛЕНИТЕ категорично се противопоставяме на начина, по който се водят преговорите между ЕС и САЩ по “Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство”, както и срещу известните до момента параметри на споразумението, които представляват заплаха за околната среда, качеството на храните, здравето и правата на европейските граждани. Самият факт, че преговорите са обявени за “държавна тайна” в страните-участнички, водят се при закрити врата, а всички документи са с гриф “секретно”, е обезпокоителен предвид огромното значение и влиянието на подобни споразумения върху половин милиард граждани на Европейския съюз. При обсъжданията са допуснати само външни консултанти, 93% от които са представители на промишлеността, а на защитниците на околната среда и човешките права не е дадена думата.
Недопустимо е и дълбокото мълчание на българските власти по въпроса, което държи в неведение гражданите на България относно протичащия процес и влиянието, което той пряко ще окаже върху нашия живот.
ЗЕЛЕНИТЕ предупреждаваме за изброените по-долу заплахи, които ще възникнат при евентуалното подписване на ТТИП и категорично ще се борим за тяхното предотвратяване:

Фракинг и износ на изкопаеми горива!
Въпреки опитите да бъдат ограничени въглеродните и метановите емисии в атмосферата, международните споразумения за “свободна” търговия насърчават презокеанските доставки на петрол и газ и консумацията на продуктите, произведени от тях. Ще се създадат условия за заобикаляне на регулациите и все по-масово използване на фракинга на територията на ЕС.

Токсични химикали!
Ще отпадне строгият подход на Европейския съюз по регулации на опасните химикали с цел опазване на общественото здраве. Ще се даде възможност за продажба в ЕС на вредни лекарства и препарати, заплашващи здравето на хората, домашните животни, пчелите и насажденията, които са забранени или строго контролирани към момента.

ГМО!
ТТИП заплашва да отвори широко вратите пред вноса на американски генномодифицирани организми (семена, породи и продукти) в Европа, а корпорации като Монсанто ще могат да съдят европейските държави и отделни фермери, да атакуват забраните и да претендират “пропуснати ползи” в случай на замърсени с ГМО-полени реколти.

Генни патенти!
Налагането на патентно-лицензионен режим върху растения, породи животни и други живи същества ще предостави на корпорациите монопол върху използването на части от генетичен код, който е еволюирал по естествен път и е част от нашето общо природно и човешко наследство.

Безопасност на храните и хранителна независимост!
Американските агро-корпорации ще намалят или премахнат европейските стандарти върху храните, отнасящи се до обработените с белина пилета, съдържанието на хормон на растежа във вносното говеждо месо и месото, произведено чрез други стимулатори на растежа.

Търговски трибунали – една от най-големите опасности!
Корпорациите ще могат да съдят правителствата на засегнатите страни членки на ЕС за милиарди долари пред тричленен състав от корпоративни адвокати, в едноинстанционно производство без право на обжалване, “в случай че регулации за защита на околната среда или общественото здраве противоречат на очаквани бъдещи печалби”. Именно такива регулации са процедурите по задължителните оценки за въздействие върху околната среда в населените райони, вододайните зони и защитените територии, както и мораториумите върху фракинга. Възможните последици биха били катастрофални: страхът от големите обезщетения ще ограничи значително законотворческата свобода на правителствата.

ЗЕЛЕНИТЕ настояваме за незабавно разсекретяване на целия преговорен процес, за да може гражданите и гражданските организации от двете страни на Атлантика да се запознаят с всички детайли на предлаганите текстове и оригиналите на подготвените документи в тяхната цялост. Настояваме също така лобистите и корпоративните представители да бъдат изключени от преговорния процес с представителите на страните-членки на ЕС, понеже са лично заинтересовани, с цел печалба, от премахване или компрометиране на регулации от двете страни на океана.
Подготвяно по този начин и в този му вид, това споразумение между САЩ и страните членки на ЕС е неприемливо, непочтено и опасно за свободата, независимостта и правата на гражданите.

Ще заложите ли политика за подпомагане на алтернативни източници на енергия, щадящи природата в екологично отношение?
Зелените твърдо вярваме, че трябва да работим за постигане на енергийна независимост на самите домакинства и развитие на енергетика, базирана на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като единствената устойчива форма за производство на енергия, която не застрашава природата и здравето на хората.
Нашите политики в тази посока са достъпни в Политическата ни програма и Платформата за избори 2014, качени на сайта на ЗЕЛЕНИТЕ в раздел “Програмни документи”.

Нашумя случаят с разрешението на екоминистъра от служебното правителство за проучвания на добив на газ от въглищно възпламеняване в Блок 1-11 „Вранино“ – какво е вашето становище по въпроса?
Нашето становище бе публично оповестено – има нарушаване на мораториума и риск за земята и водата на Добруджа, тъй като фирмата “Парк плейс енерджи” е специализирана само в неконвенционални методи за добив на газ и в случая се готви проучване за добив на въглищен газ.
Въглищната газификация е експериментална технология и е била изоставена до сега, заради мащабното замърсяване на подземните водоизточници с бензен (бензол). За съжаление българските правителства, когато се касае за стратегически отрасли и за добив на енергийни източници като нефт и газ, обикновено се опитват да угодят на външни сили и заради илюзорни геостратегически интереси излагат на риск българската природа и застрашават живота и здравето на българските граждани.
Още на 31 юли ЗЕЛЕНИТЕ публично оповестихме, че предвидените дейности в блок “Вранино 1-11” в Добруджа влизат в нарушение на забраната, приета от 41-вото Народно събрание, както и за вредните въздействия за околната среда и общественото здраве от технологиите за разработване на дълбоки подземни въглищни пластове, какъвто е и този в Добруджа.
При проведената на 3 септември среща с министър Жекова разяснихме детайлите на тези намерения и получихме уверения за корекция на решението и неговото допълване с условия за инвеститора, гарантиращи здравето на хората и чистотата на водите. Оценяваме волята на министър Жекова, че в рамките на своите правомощия, допълни решението с предложенията на ЗЕЛЕНИТЕ.
Настояваме компанията инвеститор “Парк плейс енерджи” да разкрие договора и технологията, с която има намерение да разработва концесионния блок.Да се даде отговор и дали възнамерява да приложи неконвенционалната технология, която е декларирала пред своите акционери и която е в противоречие с нормативната база в България. В случай, че се планират конвенционални (традиционни) сондажни методи за добив на газ, то прозрачността би билa изцяло в интерес на инвеститора и ще успокои общественосттa.
Предстои ни работа по изготвяне на предложение за нови форми на държавен и граждански контрол на местата на всички сондажни дейности в страната – с цел гарантиране на пълна прозрачност на това каква точно технология се използва в даден момент на дадено място. В момента достъпът до тези обекти е ограничен, а МОСВ не разполага с нужните експерти, апаратура и програма за контрол на сондажните дейности.

Каква е усвояемостта в България на средства от европейските фондове в областта на екологията и как смятате тази усвояемост да се повиши?
Усилията тук могат да бъдат насочени към осигуряване на целенасочена подкрепа за инвестиции в екологична инфраструктура на регионално ниво (напр. на ниво област), като всички общини, НПО и пр. организации, които са бенефициенти по оперативните програми в дадена област, съвместно изберат един или няколко приоритетни проекта, които са важни за цялата област. По този начин се постигат икономии – всяко евро по европейските програми се финансира 80% от европейските фондове и 20% от националния бюджет. Aко не са разходвани по правилата, може да са изцяло за сметка на националния бюджет, т.е. безплатен обяд няма.
Други мерки:
~ Съсредоточаване на средствата за даден вид екологична инфраструктура в една оперативна програма и по единни правила за кандидатстване, за да се финансират финансово и икономически обосновани проекти и да се намалят рисковете от финансови корекции за сметка на държавния бюджет.
~ Опростяване на правилата за управление и отчитане на проекти, включително и чрез въвеждане на възможности за подаване на същите чрез електронен подпис – около ½ от времето за изпълнение на проекти по оперативните програми в момента отива за писане на отчети, снимане на хиляди страници и пр. административни дейности.
~ Промени в Закона за обществените поръчки, насочени към оптимизиране на сроковете за обжалване: налагане на такса за обжалване като процент от общия бюджет на обществената поръчка, за да се минимизират непочтенни бизнес практики, при които един конкурент обжалва, само и само, за да извива ръцете или да търси подкуп от друг конкурент (в момента максималният таван на таксата е 15000 лв., но при проекти за милиони тази такса е нищожна).
~ Провеждане на регулярни обучения както на бенефициенти по оперативни програми, така и на институциите, които ги управляват, експерти от АОП, КЗК и пр. по подготовка, изпълнение и мониторинг на проекти, финансирани със средства на ЕС, с оглед изграждане на цялостен капацитет на всички организации и институции, въвлечени в процеса на усвояване на европейски средства.

Имате ли идеи и предвидени мерки за ограничаване на вредата от животновъдството върху околната среда?
Програмата ни включва широки информационни кампании сред населението относно вредата и рисковете за здравето и околната среда от масовото животновъдство. Тези рискове са резултат от отглеждането на монокултури за изхранването на животните, което изтощава земята и е свързано с огромни отклонения на водни източници за тези цели. Също така настояваме за спазване на практиките, ограничаващи жестокото отношение към животните във фермите, както и забрана на вивисекцията (опитите върху животни, водещи до тяхната смърт) на територията на ЕС. Предвиждаме стриктно регулиране на индустриалния риболов и забрана на дънния риболов (чрез тралиране) в Черно море.

Въведеното разделно изхвърляне на боклуците сякаш не действа. Какви мерки ще предприемете в посока повишаване на прилагането на този метод, а след това и за повишаване на събираемостта и преработката на отпадъци?
ЗЕЛЕНИТЕ сме за въвеждане на подхода “нулеви отпадъци”, според който отпадъкът е ресурс. Тоест изключва се изпускането на емисии във въздуха, водата и в почвата, които са опасни за здравето на хората, животните и растенията. Всички суровини се съхраняват и възстановяват, вместо да бъдат горени и заравяни в сметища. Необходимо е саниране на старите сметища и депа, тровещи за векове водите, почвите и въздуха, както и налагане на забрана за изгарянето на отпадъци или отпадъчно гориво.
Нужно е въвеждане на законодателни и административни изисквания към институции на национално и местно ниво, които са ангажирани в осъществяването на политиките по разделно събиране на отпадъците, както и към фирмите, които осъществяват дейностите по разделно събиране на отпадъци.
Въвеждане на данъчни и други финансови стимули за разделно събиране на отпадъци за домакинства и бизнеси както на национално, така и на местно ниво: например намаляване на местни данъци и такси, въвеждане на схеми за обратно изкупуване на рециклируеми отпадъци по модела на депозитна система (за стъклени и пластмасови бутилки, да кажем), изграждане на общински центрове за връщане, поправка и продажба на излезли от употреба домакински уреди, мебели, дрехи (напр. ако върнеш стара пералня получаваш ваучър за 20 лева, който можеш да размениш за реновирана мебел или друг уред) и т.н.

Бихте ли подкрепили горепосочените от вас мерки, дори и да не сте в управлението, ако са предложени от друга политическа партия, независимо коя е тя?
Всяка една мярка, която смятаме за ефективна, част е от нашата програма и е полезна за обществото и природата ще бъде подкрепена от ЗЕЛЕНИТЕ независимо от коя политическа сила се предлага. ЗЕЛЕНИТЕ винаги сме били последователни, принципни и открити в нашите предложения, действия и политики и затова не се притесняваме от отнемане на “авторството” на наши идеи, ако крайният резултат е успешното им прилагане.

Бихте ли си сътрудничили с нас и други нестопански организации в разработването на мерки по споменатите въпроси?
Ние си сътрудничим с доста екологични организации постоянно. Бихме работили с удоволствие и с БВО. В тази връзка, каним представители на организацията да посетят някое от заседанията на Националния съвет на партията, на които могат да присъстват и хора, които не членуват в партията. Разбира се, могат да бъдат поставени за гласуване и въпроси, които да бъдат възприети като наша партийна политика.

За да видиш и отговорите на Коалиция от партии ДЕСНИТЕ кликни ТУК.

Check Also

Чесън за хрема, синузит и инфекции

В нашите балкански ширини чесъна е изключително тачен способ за предпазване от болести в зимните месеци. Обичаме да си го хапваме често и по много! Какво можем да направим обаче ако имаме хроничен синузит или вече сме се разболели и сме с хрема? Ето изпитана рецепта от бабините (фейсбук) книги ;)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *