Breaking News
Home > НОВИНИ > БЮЛЕТИН > Кожената индустрия в България?
4.1.1

Кожената индустрия в България?

От Сдружение „Българско вегетарианско общество“ изпратихме жалба и сигнал до МОСВ и МЗХ относно фермите за добив на кожи от норки на територията на България.
Освен изложените в официалната ни ПОЗИЦИЯ мотиви, в тези писма добавихме и нови данни по казуса:

„От изключително значение за биологичното разнообразие в България и Европа е и видът на отглежданите във фермата хищници. В инвестиционното предложение и в преценката на РИОСВ непълно те се описват като „норки“. Съществуват, обаче, различни видове норки. Планираните за отглеждане норки, част от които вече са внесени, са от вида neovison vison (американска норка). Този вид не е разрешен за отглеждане в България според чл. 4 от Наредба №2 от 11 февруари 2009г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености на МЗХ.

Neovison Vison е вид от семейство „порови“, характерен за Северна Америка. Северноамериканската норка е класифицирана като инвазивен вид за Европа. Според брошурата на Европейската комисия по въпроса за инвазивните видове, „инвазивните видове представляват огромна и бързо нарастваща заплаха за местното биологично разнообразие в Европа. Растенията и животните, които навлизат в нови, чужди за тях местообитания, могат да превземат местната флора и фауна и да увредят околната среда. Тези организми са известни като „инвазивни видове“. Те оказват също така социално и икономическо въздействие, например върху здравето на човека, риболова, селското стопанство и производството на храни.

В РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1143/2014 относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 22 октомври 2014 година в чл.7, ал.1, т. „в“, се забраняват развъждането и отглеждането на инвазивни видове, включително в контролирана среда.

Съществуват проекти на (ЕС LIFE00 NAT/E/007331 Conservation of European mink in La Rioja and LIFE00 NAT/E/007299 Conservation of European mink in Castilla y Léon) за консервация на европейската норка (mustela lutreola), които включват ограничаване на популациите на инвазивната северноамериканска норка, така безотговорно внесена от Фармпро ЕООД в България.“

„Другата норка – mustela lutreola (европейска норка) е класифицирана като критично застрашена и е в червения списък на IUCN (международния съюз за опазване на природата) и е описана в Приложение II на Бернската конвенция за консервация на дивите видове и естествените хабитати в Европа. Бернската конвенция е обвързваща за ратифициралите я страни. България е сторила това в 1991г. Според чл. 6 от конвенцията е забранено притежанието и търговията с животните, изброени в приложение II от нея, където mustela lutreola фигурира. Напомняме, че международните конвенции са нормативни актове от по-висока степен спрямо националното законодателство (освен Конституцията) и, в случая – от наредбите. Следователно в България няма законова възможност за отглеждането и на европейската норка – mustela lutreola, която е защитен вид по Бернската конвенция. С оглед на горното, преценката на РИОСВ-Стара Загора за неизвършване на ОВОС е непълна, защото в нея се говори за „норки“, но не се прави разграничение между видовете норки, един от които е забранен за развъждане от Бернската конвенция, а другият – от европейски регламент.“

С тези писма ние поискахме конкретно да се вземат необходимите мерки за спазване на законодателството в България и приложимите регулации за ЕС и да се спре незаконното функциониране на обекта, но реално нашето искане е да се спрат всички ферми за кожа на територията на България, като един западащ тип бизнес, поетапно  забраняван в нарастващ брой страни от Европейския съюз. Англия (2000), Шотландия (2002), Северна Ирландия (2002), Австрия (2004), Холандия (2014) и Дания (2014) вече имат забрани по отношение на тази крайно неекологична, неморална и нехуманна индустрия.

Предстои и ГРАЖДАНСКА ДЕМОНСТРАЦИЯ пред Министерството на околната среда и водите на ул. „Мария Луиза“ №22, градина „Централна баня“. Датата е 19.07.2015 (неделя) от 18:00 часа. Всеки, който желае да подкрепи нашите искания може да го направи с присъствието си на място! Нека не позволяваме отпадъчните бизнеси на Европа да се преместват при нас!
Можете да се запишете за участие на събитието ТУК. Молим, ако го направите – елате и на място!

Двете писма може да видите тук:

Check Also

Чесън за хрема, синузит и инфекции

В нашите балкански ширини чесъна е изключително тачен способ за предпазване от болести в зимните месеци. Обичаме да си го хапваме често и по много! Какво можем да направим обаче ако имаме хроничен синузит или вече сме се разболели и сме с хрема? Ето изпитана рецепта от бабините (фейсбук) книги ;)

2 comments

  1. Иванова

    Веднага да се затворат завинаги подобни ферми по света!

  2. Ще бъда там!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *