Breaking News
Home > ВЕГЕТАРИАНСТВОТО > GO GREEN > НЕ НА НАСИЛИЕТО – песен на Supersoulconnection

НЕ НА НАСИЛИЕТО – песен на Supersoulconnection

Превод: Ралица БЛАГОВЕСТОВА

Виж песента във видеото горе.

(Искаш да си мълча?
Нека ти покажа тогава.
Нека ти напиша направо.)

“Имате едно непрочетено съобщение!”

Трийсет малки зайчета за едно палто умъртвяваме,
да не говорим колко животa ежедневно за трапезата прекратяваме.
“Не убивай!” – петата Заповед, знаеш, гласи.
А теб все още тръпкатa от вида на чуждата агония те лови?
Това е болестно състояние!

Ако поемаме в себе си трупове за храна,
телата ни се превръщат в гробове – това не можем укри.
С думите в тази песен да те накарам да се замислиш целя.
Точно в този момент някой кърви и крещи:

Не на насилието!
No to violence!
Non a violence!
Nein zur gewalt!
Bouriyoku wo kiyohi suru!
Niet nasilji!
No a la violenzia!
Ahimsa!

Ние екзекутираме безпомощните, невинните.
Страхът се просмуква в природата – следват напрежението, войните.
Осем килограма зърно се равняват на един килограм месо.
Осем пъти повече храна би имало за хората по света.
Точно така!

Хвърляме зърното на животните за тяхното угояване,
докато три четвърти от света се бори за оцеляване.
Ако тази храна бързо, сред нуждаещите се, разпределим,
гладуването ще прекратим – за Гедолф* малко покой ще осигурим.

Що е то “хуманното убиване”, може ли някой да даде обяснение?
Хуманно, според вас, е кой вид заколение?
Тихият куршум в главата – от изпълнена с болка смърт не e изключение.
Само, за да задоволите небцето си? Няма полза, няма извинение!
Престъпление e.

“Имате едно непрочетено съобщение!”
Всички трябва да следваме на Светата Библия повелите,
тя към състрадание призовава – Библията не е бръщолевене.
Ехо? В Битие, страница първа, Бог обяснява
за храната – месото не се споменава. Защо човекът не се доверява?

“Невежеството е блаженство”, предпочитаме все слепи да сме:
“Душата не съществува. Не я виждам, не ми дреме.” – така ли е?!
Живото същество не е само тялото,
нито химическите субстанции изчерпват цялото –
то не е и в това да наблюдаваме:

Сергии, ресторанти, места вонящи,
кухни-крематориуми, морги и кланици.
Ако си консуматор, и ти си част от тази верига.
Безумие е да се кълнеш и твърдиш, че нямаш пръст в тази интрига.
Стига!

Стига кръв и масово заблуждение –
до кога за насилието това затъмнение!
“Каквото посеем, това ще пожънем.”
Не сме ли в едно кърваво блато на път да потънем!?

Всяко действие има последствие – законите на природата са такива.
Нека не чакаме розово бъдеще, ако за убийство били сме причина.
Може да си даваме вид и да мислим, че е без полза доброто,
но ако смъртта е краят, тогава е безсмислен животът.

Да не би да засягам някого? Просто използвам правото си на глас.
Тези думи са за невежите, които имат нужда малко да влязат в час.
Стрелям със словесни куршуми – бам-бам, когато зад кауза заставам.
Осмелявам се да крещя високо, за което се извинявам.

НЕ НА НАСИЛИЕТО!

Специално се молим за всички бедни крави.
Молим ви, спасете ги от заколение!
А ако не сте съгласни с думите на тази песен,
се молим и за вас, защото насилието е изстъпление!

_____________________________________

* Боб Гедолф – ирландски певец, композитор и политически активист,
борещ се особено срещу бедността и гладуването по света.

_____________________________________

„You have one unread message.“

(You want me to silence?
Let me show you.
Let me write it down for you.)

Thirty little rabbits killed for one single coat,
not to mention dead animals passing daily down your throat.
The fifth commandment says: „Thou shalt not kill.“
And still you get a thrill from the suffering? That’s ill!

If we’re having carcasses for our meals,
our bodies become graveyards – it can’t be concealed.
The words in this song are meant to make you start thinking.
At this very moment someone’s bleeding and screaming:

No to violence.
Non a violence.
Nein zur gewalt.
Bouriyoku wo kiyohi suru.
Niet nasilji.
No a la violenzia.
Ahimsa.

We are executing the innocent and helpless.
Fear transmits in nature, wars and nervousness.
Eight kilos of wheat equals one kilo of meat.
Eight times more food would stay for people to eat.
Beat.

Grains are fed to animals to build up their fat,
while three quarters of the world fights for food like rats.
If we distribute all this food accordingly and fast
we could end all starvation, Geldof could finally rest.
And humane killing, please, someone explain:

What kind of a murder is humane?
Silent bullets in the heads – that’s a death full of pain.
Just to satisfy your tongues? No excuse, no gain!
Sain.

Teachings in the Holy Bible we should all follow,
where compassion is explained – Bible isn’t hollow.
Hallo? In Genesis, first page, God is talking to us
about foodstuffs – meat isn’t mentioned. Why don’t we trust?

Ignorance is bliss, we prefer to stay blind:
„Soul doesn’t exist. I don’t see it, I don’t mind.“
Living entity’s not a body, chemical substance
or something you can even see, for instance:

Street shops, restaurants, smelly places,
kitchen crematories, slaughterhouses, mortuaries.
If you are a consumer, you’re part of that chain.
To blame and claim the game’s not the same is insane.
Insane.

Enough of blood and mass misguidance –
silence about violence.
„What goes around comes around.“
We could be found in a bloody compound.

Actions bring reactions – that’s the law of nature.
If we’re cause for a murder, we’ll meet a bad future.
You can act and think that goodness is useless,
but if death’s the end then life is meaningless.

Am I hurting someone? I’m just using my rights.
I’m shooting verbal bullets – bang-bang when I fight.
I dare to shout loudly and I apologize.
Those words are for the ignorant who need some advice.

NO TO VIOLENCE!

Our special prayers go especially for all the poor cows.
Please, spare them from the slaughterhouse.
And if you don’t agree with the words in this song,
we’ll pray for you too, ‘cause violence is wrong!

Check Also

Арнолд Шварценегер: “Намалявам месото и се чувствам фантастично”

След като обяви, че млякото е за бебета, Арнолд Шварценегер разбива още един мит. Той …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *