Breaking News
Home > БВО > Кожената индустрия в България или… как бизнеса си поръчва закони

Кожената индустрия в България или… как бизнеса си поръчва закони

Днес, 31.08.2017 година Българско вегетарианско общество внесе своето СТАНОВИЩЕ по Проекта за промяна на Наредба № 2 от 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености (обн., ДВ, бр. 14 от 2009 г.), внесен от от д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието, храните и горите.

Нашето становище се оказа цели 12 страници текст.

Също така се оказа, че тази Проекто-промяна цели да узакони ВСИЧКИ констатирани от нас нарушения и изпратени до МЗХ преди две години – на фермата за норки край Ст.Загора.
Това ни даде повод да поискаме не само оттеглянето на проекта за промяна на Наредбата. Не само да участваме в следващи срещи за промяна на Наредбата, не само да поискаме лична среща с Министъра на земеделието, храните и горите, за да му обясним как го подвежда неговият ресорен министър… но и да поискаме ОСТАВКАТА на зам. министър д-р Цветан Димитров, който преди две години игнорира сигналите ни, а днес предлага промените в Наредбата, които да узаконят ВСИЧКИ (няма да се уморим да го повтаряме, защото е факт – не едно, не две, а цели пет) нарушения на Наредбата.

Прилагаме искането за оставка.
Прилагаме цялото становище.
Прилагаме и още информация…

Ясно е, че Наредбата трябва да се промени. Разрешената според нея европейска норка за отглеждане – е забранена за отглеждане от по-висш нормативен акт, какъвто е Бернската конвенция. Проблема е след това какво се случва! Освен занижаване на стандарти и контрол, както и занижаване на екологичната рамка, най-важният фактор за нас и за МЗХ е всъщност вписването на американската норка като позволеният вид за отглеждане. Проблема е, че това ще доведе до ново нарушение на по-висш нормативен акт (чл. 26 от ЗНА). Министър Порожанов е подведен от зам.министър д-р Димитров да смята, че се съобразява с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1143/2014 относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА. Всъщност напротив – с въвеждането на американската норка ще наруши и него! (Досега беше в нарушение на Бернската конвенция, а не на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1143/2014). С какво точно ще нарушим РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1143/2014, ако приемем в нормативен акт американска норка за разрешен за отглеждане вид? В чл. 7, ал. 1 се забранява развъждането и отглеждането на инвазивни видове, включително в контролирана среда. Американската норка все още не е включена в прилежащия Списък на инвазивните видове, но този списък се допълва постоянно и следващото му обновяване ще бъде 2018-та година. По много други списъци (упоменати по-долу) е абсолютно категорично, че американската норка е инвазивен вид за Европа. С какво обаче ще нарушим и Закона за нормативните актове (ЗНА)? Чл. 26 от ЗНА гласи: „Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидираност, пропорционалност и стабилност.“
1. Стабилността изисква да се предвиди дали един инвазивен вид, макар и вече разпространен в различни части на Европа, поради „изпускане“ в природата точно от индустриално отглеждане – предстои да бъде включен рано или късно в Списъка към РЕГЛАМЕНТА на ЕС за инвазивните видове. Стабилността на един нормативен акт изисква предвидливост въз основа на предоставените множество наднационални данни по въпроса: Глобалния списък на инвазивните видове (Global Invasive Database) на Международния съюз за консервация на природата IUCN   (International   Union   for   Conservation   of   Nature), доклада „Инвазивни  видове – идентификационна  рамка  на  инвазивните  видове  от  значение  за Европейския съюз“,  проекта ЕС LIFE00 NAT/E/007331 Conservation of European mink in La Rioja and LIFE00 NAT/E/007299 Conservation of European mink in Castilla y Léon, и други (Woodroffe et al. 1990; Barreto et al. 1998, Macdonald et al. 2002a, Nordström et al. 2003, Ahola et al. 2006, Banks et al. 2008, Ficher et al. 2009, Melero et al. 2012, Brzezinski et al. 2012, Aars et al. 2001.) Стабилността на нормативния акт изисква превенция, както е упоменато и във въпросния РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1143/2014, където се препоръчва: „превантивната дейност по принцип е по-желателна за околната среда и по-ефективна от гледна точка на разходите, отколкото последващите действия и следва да се ползва с приоритет“.

2. Необходимост. На кого е необходим екологично необоснован, основан на жестокост и подкопаващ икономическите устои на региона, бизнес? Не и на България, не и на българина! Необходим е само  на собственика, печелейки кървави пари.  Необходимо е да отпадне европейската норка от разрешените за отглеждане видове, да! Но никак не е необходимо да се включва американската норка там. Ама няма какво да се отглежда? Ами няма да се отглежда! Толкова е просто. Нищо, НИЩО, не ни задължава да включим американската норка в Наредбата. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1143/2014 ни задължава да ИЗКЛЮЧВАМЕ инвазивните видове, не ни казва какво да отглеждаме при добро желание. Изключителна спекулация е да се казва, че РЕГЛАМЕНТа ни задължава да включим американската норка в Наредбата.

3. Обоснованост. … Вече стана ясно, че обосновката, която ни се предоставя за замазване на очи – е безапелационно спекулативна. Има вече над десет страни в ЕС, които са забранили изцяло отглеждането на животни за кожата им. Те как не са санкционирани за тази си „наглост“? Не, ние се каним да нарушим за пореден път по-висша нормативна уредба (в случая български закон и европейски регламент), с едничката цел да УГОДИМ на бизнес интереси!

Това ни кара да се запитаме каква мотивация води нашите управници в тези нелогични решения и какво се крие зад желанието за угаждане на едър бизнес интерес?

За останалите „угаждащи“ проекто промени прочетете цялото СТАНОВИЩЕ на Българско вегетарианско общество, относно Проекта за промяна на Наредба № 2 от 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености (обн., ДВ, бр. 14 от 2009 г.), внесен от от д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието, храните и горите.

Check Also

Чесън за хрема, синузит и инфекции

В нашите балкански ширини чесъна е изключително тачен способ за предпазване от болести в зимните месеци. Обичаме да си го хапваме често и по много! Какво можем да направим обаче ако имаме хроничен синузит или вече сме се разболели и сме с хрема? Ето изпитана рецепта от бабините (фейсбук) книги ;)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *