Breaking News
Home > ЗА НАС

ЗА НАС

Неколцина приятели стигнахме до идеята, че е време да дадем тласък на вегетарианството като приложна идейност, създавайки сдружение, наречено Българско вегетарианско общество. Сдружението бе регистрирано в края на 2009 година с председател на Управителния съвет (УС) Полина Маринова и членове Явор Стоянов и Атанас Маринков.
Основната ни цел е да работим за информираността на обществото по всички аспекти на вегетарианството и природосъобразния живот. Желанието ни е да обединим в една обща платформа различните течения във вегетарианството, защитавайки правата им и давайки глас на привържениците им.
Не по-малко важно за нас е да се опитаме да ангажираме вниманието на институциите в държавата с някои важни проблематики, сред които е да се въведе задължително етикиране на хранителните продукти, подходящи за вегетарианци, както и да се регулира законово естественото право на всеки да си избере при желание вегетарианска храна във всички, субсидирани от държавния и общинския бюджет, заведения като училищни и студентски столове, към болници, детски градини и др.
Не на последно място поставяме работата в защита на животните, инициативите за опазването на околната среда и т.н.

Основни цели и задачи на Сдружението са:

1. Да съдейства за създаването и разпространяването на актуален, нов тип взаимоотношения между човека и природата, изграден на основата на идеята за ненасилие над живите същества;
2. Да защитава интересите на вегетарианската общност в България и да публикува материали в областта на своята дейност;
3. Да развива и разпространява идеите на вегетарианството като природосъобразна и балансирана хранителна диета и да подпомага ефективното развитие на гражданското общество в България като разгласява установени факти за етичните, икономическите и здравословни аспекти на вегетарианството и отказа от консумация на месни продукти;
4. Да провежда, възлага и подпомага изследователска дейност; да организира семинари, консултации, чествания, спектакли, форуми, изложби и пр., свързани с вегетарианството, екологията, биоземеделието, здравословното хранене в училищата и всичко подобно;
5. Да съдейства пред компетентните органи за хармонизиране на българското законодателство с европейското и международно законодателство за контрол над храните, за поставяне на знаци върху етикетите на веге продукти и за хуманно отношение към животните.
6. Да съдейства за създаването на условия и законова рамка България като държава да стане символ на екологично чисто земеделие и туристически привлекателна с природните си дадености.

учредяване
Учредяване на Българско Вегетарианско Общество – ресторант „Слънце и Луна“, гр.София, 2009г.