Breaking News
Home > БВО > ОТЧЕТИ

ОТЧЕТИ

ОТЧЕТ и ДАРИТЕЛСТВО към 31 май 2015

Започваме регулярното попълване на ОТЧЕТи за получените и разходвани средства на БВО, с цел максимална финансова прозрачност и възможност всеки дарител да може да провери дали е вписан в таблицата на дарителите и как са били изразходвани средствата. Таблицата може да проверявате за актуализация ТУК. Данните към 31.05.2015 Сума в лв. от ДАРИТЕЛСТВО от 2015 г.: Бистра Иванова 50лв. Галина Ив. Боналова 15лв. Ленко Славов / Вита Рама 50лв. Галина Чанева 50лв.   Кампания ГМО изследвания Антон Тачев 41 лв. 29.05.2015   ПРИХОДО-РАЗХОДИ ПРИХОДИ в лв. РАЗХОДИ в лв. ТОТАЛ от членски внос, общи дарения в банкова сметка и остатък …

Read More »